Hàn the trong thực phẩm là gì? Ứng dụng và tác hại

Hàn the trong thực phẩm là gì? Ứng dụng và tác hại ra sao?