Thủ tục, hồ sơ công bố mỹ phẩm theo quy định pháp luật - FOSI

Công bố mỹ phẩm là gì? Hồ sơ, thủ tục công bố mỹ phẩm