Giới thiệu

Trong ngành công nghiệp thực phẩm, việc cung cấp thông tin chính xác về thành phần dinh dưỡng của sản phẩm là vô cùng quan trọng để người tiêu dùng có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của mình. Thông tư 29/2023/TT-BYT đã ban hành để hướng dẫn về việc ghi nhãn dinh dưỡng, cung cấp thông tin cần thiết và chính xác cho người tiêu dùng.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 29/2023/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng được kê rõ tại mục 1, điều 1, chương I tại Thông tư 29/2023/TT-BYT như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Thông tư này hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng và lộ trình thực hiện đối với thực phẩm bao gói sẵn được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lưu thông tại Việt Nam.

Sản phẩm không cần kiểm nghiệm dinh dưỡng

Bên cạnh đó, Thông tư 29/2023/TT-BYT cũng đề cập đến một số sản phẩm được miễn kiểm nghiệm dinh dưỡng tại mục 2, điều 1, chương I như sau:

2. Thông tư này không điều chỉnh đối với nguyên liệu, thực phẩm sau đây:

a) Nguyên liệu, thực phẩm không bán trực tiếp cho người tiêu dùng, bao gồm cả đá thực phẩm;
b) Thực phẩm có một thành phần nguyên liệu duy nhất;
c) Nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai (bao gồm cả loại chỉ bổ sung CO2 và/hoặc hương liệu);
d) Muối thực phẩm, muối tinh;
đ) Giấm ăn và các chất thay thế cho giấm bao gồm cả loại chỉ bổ sung hương liệu;
e) Hương liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;
g) Men (enzym) thực phẩm;
h) Chè, cà phê không chứa thành phần bổ sung khác trừ phẩm màu, hương liệu;
i) Thực phẩm bảo vệ sức khỏe;
k) Đồ uống có cồn;
l) Thực phẩm quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (sau đây viết tắt là Nghị định số 43/2017/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và thực phẩm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (sau đây viết tắt là Nghị định số 15/2018/NĐ-CP);
m) Thực phẩm do cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ sản xuất quy định tại khoản 10 Điều 3 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP;

Nội dung ghi thành phần dinh dưỡng

Nhãn thực phẩm cần ghi đầy đủ thông tin về các thành phần dinh dưỡng phù hợp với bản chất sản phẩm, nội dung này cũng được kê rõ tại Điều 5, Chương II, Thông tư 29/2023/TT-BYT như sau:

Điều 5. Nội dung ghi thành phần dinh dưỡng

1. Thực phẩm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lưu thông tại Việt Nam thực hiện ghi các thành phần dinh dưỡng sau đây:

a) Năng lượng;
b) Chất đạm;
c) Carbohydrat;
d) Chất béo;
đ) Natri.

2. Nước giải khát, sữa chế biến cho thêm đường quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và thực phẩm cho thêm đường khác: thực hiện ghi 05 thành phần dinh dưỡng quy định tại khoản 1 Điều này và đường tổng số.

3. Thực phẩm được chế biến dưới hình thức chiên rán: thực hiện ghi 05 thành phần dinh dưỡng quy định tại khoản 1 Điều này và chất béo bão hoà.

4. Đối với thực phẩm không chứa hoặc có chứa thành phần dinh dưỡng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này nhưng giá trị dinh dưỡng của thành phần đó nhỏ hơn giá trị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này thì không bắt buộc phải ghi thành phần dinh dưỡng đó trên nhãn thực phẩm.

Lợi ích của việc ghi nhãn dinh dưỡng

  • Cung cấp thông tin chính xác giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của họ.
  • Tăng cơ hội kinh doanh và xây dựng uy tín cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm.
  • Góp phần vào việc tăng cường sức khỏe cộng đồng thông qua việc cung cấp thông tin đúng đắn về dinh dưỡng.

Dịch vụ tư vấn chỉ tiêu kiểm nghiệm FOSI

Nếu bạn cần tư vấn và hỗ trợ về việc làm kiểm nghiệm dinh dưỡng theo Thông tư 29/2023/TT-BYT, FOSI là đối tác tin cậy của bạn. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn một cách tận tâm nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0909 89 87 83 (Mr. Hải) để được tư vấn, hỗ trợ và giải quyết mọi vấn đề liên quan.

Chia sẻ bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email