Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế Fosi

Đăng ký sở hữu trí tuệ là một việc làm rất quan trọng và cần thiết của chủ sở hữu để bảo vệ tài sản trí tuệ của mình, việc đăng ký sẽ giúp cho khách hàng được độc quyền sử dụng sản phẩm đã đăng ký bản quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Vậy đăng ký sở hữu trí tuệ là gì? Cách đăng ký xác nhận bản quyền sở hữu trí tuệ như thế nào? Hãy cùng các chuyên gia của FOSI tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Đăng ký sở hữu trí tuệ là gì?

Đăng ký sở hữu trí tuệ hay còn gọi là đăng ký quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền sỡ hữu trí tuệ nhà sáng chế, sỡ hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Đăng ký sở hữu trí tuệ là thủ tục được thực hiện tại cơ quan đăng ký (Cục Sở Hữu Trí Tuệ) để ghi nhận quyền quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản trí tuệ của cá nhân, hay một doanh nghiệp nào đó muốn bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, ý tưởng của mình.

Các danh mục hàng hóa phải đăng ký bản quyền

Sau đây là một số danh mục liên quan đến cách đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ dành cho bạn, được đề cập như nội dung dưới đây nhé.

Nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa dịch vụ

 • Đăng ký bản quyền thương hiệu cục sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý
 • Đăng ký bản quyền bảo hộ tại Việt Nam, nước ngoài;

Kiểu dáng hiện hữu công nghiệp

 • Lựa chọn chứng nhận đăng ký quyền sỡ hữu công nghiệp (SHCN) ở Việt Nam và nước ngoài;

Sản phẩm sáng chế

 • Lựa chọn đăng ký bản quyền bảo hộ sáng chế ở Việt Nam và nước ngoài;
 • Chứng nhận đăng ký bản quyền thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
 • Chứng nhận đăng ký bản quyền giống cây trồng
đăng ký sở hữu trí tuệ FOSI thực hiện
Dịch vụ giấy chứng nhận đăng ký sở hữu trí tuệ FOSI

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ và xác nhận bản quyền tác giả như thế nào?

Thủ tục nộp đơn đăng ký bản quyền sẽ còn phụ thuộc vào từng đối tượng doanh nghiệp muốn đăng ký bản quyền, FOSI sẽ tóm gọn các bước với hướng dẫn đăng ký xác nhận bản quyền sau đây:

Bước 1: Xác định đối tượng liên quan

Xác định đối tượng liên quan khi đăng ký bản quyền, nhằm phân loại chính xác đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ, kết quả dễ được chấp thuận

Ví dụ: Logo, thương hiệu sẽ thuộc đối tượng đăng ký bản quyền sở hữu công nghiệp (đăng ký nhãn hiệu) hoặc giải pháp tiết kiệm điện sẽ thuộc đối đối tượng đăng ký bản quyền sáng chế

Bước 2: Xác định cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

Hiện nay, tương ứng với 03 đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ, sẽ do 03 cơ quan tiến hành thủ tục hành chính trong việc xác lập quyền cho chủ đơn đăng ký bản quyền, với mỗi đối tượng chúng ta cần xác định sẽ tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký hành chính tại cơ quan nào. Cụ thể như sau:

 • Chứng nhận đăng ký sở hữu trí tuệ độc quyền công nghiệp sẽ được thực hiện thủ tục hành chính tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Chứng nhận đăng ký sở hữu trí tuệ đối với nhà sáng chế, sẽ được thực hiện tại Cục Bản quyền Tác Giả;
 • Chứng nhận đăng ký sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng sẽ được tiến hành xác lập quyền tại Cục Trồng Trọt;

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ nộp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ

Hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ sẽ được tiến hành bởi chủ đơn đăng ký hoặc người được chủ đơn ủy quyền. Chi tiết hồ sơ đăng ký như sau:

Theo điều 87 luật chứng nhận đăng ký sở hữu trí tuệ (điều này được sửa đổi bổ sung năm 2009): Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

Điều kiện

Có một số trường hợp khi đăng ký nhãn hiệu cần lưu ý những điều kiện sau đây:

 • Tổ chức, cá nhân, công ty tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký sở hữu trí tuệ đó
 • Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc sở hữu hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó
 • Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây: Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh; Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.

Hồ sơ cần chuẩn bị

 • 02 mẫu đơn tờ khai đăng ký nhãn hiệu cục sở hữu trí tuệ
 • 05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí đăng ký sở hữu trí tuệ
 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể
 • Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu xác thực chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu xác thực nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);
 • Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu xác thực nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).
 • Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).
 • Và một số tài liệu khác tuỳ vào đối tượng đăng ký bản quyền

Một số lưu ý khi cần thiết thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu

 • Sự đồng nhất giữa nhãn hiệu và tên thương mại của doanh nghiệp
 • Sự đồng nhất giữa nhãn hiệu và tên miền
 • Sự đồng nhất giữa nhãn hiệu và bản quyền sở hữu trí tuệ nhà sáng chế.
 • Nhãn hiệu được thể hiện dưới dạng mỹ thuật ứng dụng có phần hình và phần chữ.
 • Lưu ý về màu sắc nhãn hiệu
 • Lưu ý về nhãn hiệu hình (logo), chữ, câu định vị (slogan) khi đăng ký nhãn hiệu
 • Lưu ý về quyền ưu tiên khi đăng ký
Mẫu giấy chứng nhận Đăng ký Sở hữu trí tuệ
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký sở hữu trí tuệ

Hồ sơ và điều kiện với phần mềm máy tính

Quyền sở hữu trí tuệ phần mềm máy tính chính là quyền sở hữu trí tuệ nhà sáng lập của phần mềm máy tính. Theo quy định tại Điều 18 Luật đăng ký sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009, 2019, sở hữu trí tuệ nhà sáng chế đối với sản phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Điều kiện

 • Nhà sáng chế, chủ sở hữu của phần mềm có quyền đăng ký bản quyền phần mềm
 • Đối với cá nhân, tổ chức là nhà sáng chế là người nước ngoài đăng ký bản quyền phần mềm tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục thông qua Tổ chức Đại diện bản sỡ hữu quyền tác giả tại Việt Nam

Hồ sơ thủ tục với sản phẩm phần mềm

 • Mẫu đơn tờ khai chứng nhận đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ phần mềm
 • 02 bản in code phần mềm có đánh số trang và dấu giáp lai hoặc chữ ký của chủ sở hữu đăng ký
 • 02 bản đĩa CD chứa nội dung phần mềm (bao gồm Code, bản in trang chủ giao diện và chuyên mục phần mềm
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng nhà sáng chế, nếu sản phẩm có đồng nhà sáng chế (nếu có); Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền nhà sáng chế, quyền liên quan thuộc sở hữu chung (nếu có)

Hồ sơ và điều kiện đăng ký đối với bản quyền tác phẩm

Đăng ký bản quyền là việc chủ sở hữu, nhà sáng chế sáng tạo ra tác phẩm, rồi sau đó tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để nộp đơn đăng ký bản quyền do mình sáng tạo ra tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ để bảo hộ cho tác phẩm của mình.

Điều kiện

 • Nhà sáng chế, chủ sở hữu của phần mềm có quyền đăng ký bản quyền phần mềm
 • Đối với cá nhân, tổ chức là nhà sáng chế là người nước ngoài đăng ký bản quyền phần mềm tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục thông qua tổ chức đại diện xác nhận sở hữu trí tuệ tác giả tại Việt Nam

Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Tờ khai xin chứng nhận (đơn) đăng ký xác nhận quyền nhà sáng chế theo mẫu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ
 • 02 đơn đăng ký bản quyền (Cụ thể: 02 quyển trên giấy A4 có đánh số trang và chữ ký của nhà sáng chế vào từng trang hoặc dấu giáp lai công ty; Đối với công trình mỹ thuật ứng dụng: 02 bản in trên giấy A4 có chữ ký hoặc dấu của nhà sáng chế, chủ sở hữu công trình đó)
 • Bản gốc giấy tờ xác nhận quyền nộp đơn đăng ký sỡ hữu trí tuệ, đối với trường hợp người nộp được kế thừa, chuyển giao…
 • Văn bản thỏa thuận giữa các nhà sáng chế trong trường hợp tác phẩm có nhiều tác giả (đồng tác giả)
 • Trường hợp đăng ký bản quyền thuộc sở hữu chung sẽ cần có giấy xác nhận đồng ý của các đồng sở hữu khác.
 • Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu của tác giả quyền sở hữu (bản sao)
 • Giấy cam đoan của tác giả quyền sở hữu khi đăng ký bản quyền
 • Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh, đăng ký quyết định thành lập công ty…vv (trong trường hợp chủ sở hữu đăng ký là pháp nhân, tổ chức)

Hồ sơ và điều kiện với kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Sản phẩm được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, hoặc bộ phận dùng để lắp ráp, hợp thành các sản phẩm đó, được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thông độc lập

Điều kiện

Kiểu dáng công nghiệp được đăng ký bản quyền bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới
 • Có tính sáng tạo
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp

Hồ sở đăng ký sở hữu trí tuệ với kiểu dáng công nghiệp

Hồ sơ cần chuẩn bị

 • 02 mẫu đơn tờ khai đăng ký sở hữu trí tuệ ý tưởng kiểu dáng công nghiệp
 • 01 Bản mô tả kiểu dáng sở hữu công nghiệp; Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng quy định tại điểm 33.5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, bản kiểu dáng công nghiệp phải bao gồm các nội dung sau:
 • Tên kiểu dáng sở hữu công nghiệp;
 • Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng sở hữu công nghiệp hiện hữu;
 • Kiểu dáng sở hữu công nghiệp tương tự gần nhất;
 • Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ;
 • Phần mô tả chi tiết kiểu dáng sở hữu công nghiệp;
 • Yêu cầu bảo hộ kiểu dáng sở hữu công nghiệp
 • 04 Bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng sở hữu công nghiệp
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí đăng ký sở hữu trí tuệ

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ tại cơ quan pháp lý

Đối với đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp: Nộp đơn giấy hoặc nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Đối với đăng ký bản quyền máy tính và sản phẩm: Nộp đơn trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Cục Xác Nhận Quyền Tác Giả (có 03 trụ sở tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng)

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền từ cơ quan

Hồ sơ đăng ký sở hữu trí của bạn sau khi được nộp thành công, sẽ được chuyển sang giai đoạn thẩm định và thời gian kéo dài từ 20 – 28 tháng để được kiểm duyệt. Thời gian ngắn hay lâu hoàn toàn phụ thuộc vào nhãn hiệu mà bạn đăng ký bảo hộ thương hiệu.

Trong khoảng thời gian kiểm định hồ sơ đăng ký bản quyền của quý doanh nghiệp. Nếu có thiếu sót nào sau khi đăng ký, hay quyết định từ chối thì cơ quan cấp cao sẽ báo tin cho bạn biết ngay sau đó. Vậy nên, để tiết kiệm thời gian khi đăng ký xác nhận quyền sở hữu, quý doanh nghiệp cần phải hết sức chú ý, để tránh trường hợp hồ sơ đăng ký sở hữu tuệ bị từ chối đăng ký bản quyền hoặc bị trả về.

Nhận kết quả đăng ký sở hữu trí tuệ từ cơ quan cấp phép

Nếu hồ sơ đăng ký bản quyền của bạn được kiểm định tốt, không gặp trục trặc gì. Cơ quan cấp cao của nhà nước sẽ đưa ra quyết định đồng ý đối với hồ sơ đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ của quý doanh nghiệp. Dựa vào quyết định, quý doanh nghiệp có thể đăng ký để tiến hành các công việc tiếp theo.

Chi phí xác nhận bản quyền không sử dụng dịch vụ bao gồm những gì?

Chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ không sử dụng dịch vụ bao gồm:

 • Lệ phí đăng ký bản quyền trí tuệ
 • Phí công bố đơn đăng ký bản quyền
 • Phí tra cứu phục vụ TĐND
 • Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi (nếu có)
 • Phí thẩm định nội dung đơn đăng ký bản quyền/ xác nhận sở hữu bản quyền
 • Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ đăng ký bản quyền thứ 7 trở đi (nếu có)

Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ giá rẻ nhất tại Fosi

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế FOSI (gọi tắt là FOSI), với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chuyên sâu về dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ.

Tư vấn mọi vấn đề liên quan đến đăng ký bản quyền trí tuệ

 • Tư vấn pháp luật, tư vấn đăng ký bản quyền trí tuệ về quy định và thủ tục
 • Tư vấn chuẩn bị tài liệu, hồ sơ chuẩn cho việc đăng ký bản quyền trí tuệ
 • Tư vấn khả năng bị trùng lặp, tương tự có thể dẫn đến khả năng bị từ chối khi đăng ký bản quyền trí tuệ.
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến dịch vụ đăng ký bản quyền trí tuệ

Kiểm tra, đánh giá tính hợp lý những yêu cầu tư vấn của quý khách

 • Trên cơ sở yêu cầu và tài liệu mà quý khách cung cấp chuyên gia của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp lý với yêu cầu thực hiện công việc;
 • Đại diện cho khách hàng dịch thuật và công chứng các giấy tờ có liên quan khi đăng ký bản quyền (nếu cần).

Đại diện quý khách tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền trí tuệ

 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, FOSI tiến hành soạn hồ sơ đăng ký bản quyền SHTT;
 • Đại diện khách hàng đăng ký bản quyền và nộp đơn đăng ký lên cục SHTT
 • Nhận giấy chứng nhận tại Cục sở hữu trí tuệ và gửi cho quý khách;
 • Theo dõi xâm phạm trong lĩnh vực SHTT, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết;

Bổ sung hồ sơ

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao hoặc bản ảnh chụp
 • Các lĩnh vực, nhóm ngành nghề cần bảo hộ
 • Mẫu nhãn hiệu

Thanh toán và bàn giao

Sau khi hồ sơ đăng ký bản quyền của quý khách được cơ quan cấp cao xét duyệt thành công và có hiệu lực. FOSI sẽ đại diện quý khách hàng nhận hồ sơ đã được đăng ký bản quyền và bàn giao chứng nhận đến cho quý doanh nghiệp một cách nhanh nhất. Ngoài ra, nếu có bất kỳ thông báo hay cập nhật nào liên quan đến vấn đề đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, Fosi cũng sẽ nhanh chóng thông báo cho quý doanh nghiệp được biết.

Việc chuẩn bị giấy tờ đăng ký bản quyền, thực hiện các thủ tục và chờ cấp giấy chứng nhận cho việc đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ sẽ khiến bạn mệt mỏi và tốn kém rất nhiều thời gian. Vậy nên, cách tốt nhất hãy liên hệ ngay với FOSI qua hotline 0909 89 87 83 để được tư vấn chi tiết.

Chia sẻ bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email