Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm có thời hạn bao lâu? - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế Fosi

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm có thời hạn bao lâu?