Hotline: 0909.89.87.83

Tư vấn

Miễn phí

Hoàn thành

10.000+ hồ sơ

Dịch vụ

Hậu mãi

Xử phạt Vi phạm Tự công bố sản phẩm thực phẩm theo Nghị định 115

Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với an toàn thực phẩm được Chính phủ ban hành ngày 4.9.2018, trong đó nêu rõ hình thức xử phạt vi phạm tự công bố sản phẩm, nội dung cụ thể như sau:

Xử Phạt Vi Phạm Tự Công Bố Sản Phẩm Thực Phẩm
Vi Phạm Tự Công Bố Sản Phẩm Thực Phẩm Bị Xử Phạt Như Thế Nào?
 1. Xử phạt từ 15 triệu đồng – 20 triệu đồng đối với những hành vi sai phạm sau đây:
  1. Cơ sở không khai báo và đăng tải niêm yết, bản tự công bố sản phẩm theo quy định
  2. Không nộp một (01) bản tự công bố đến cơ quan nhà nước thẩm quyền
  3. Không lưu giữ hồ sơ tự công bố
  4. Hồ sơ tự công bố sản phẩm không được công chứng và không dịch sang ngôn ngữ tiếng việt theo quy định .
 2. Xử phạt từ 20 triệu đồng – 30 triệu đồng đối với các sai phạm sau đây:
  1. Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm không đầy đủ chỉ tiêu hay một trong số chỉ tiêu không phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng về ATTP theo quy định của pháp luật
  2. Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm được cấp bởi phòng kiểm nghiệm không được chỉ định hay tại phòng kiểm nghiệm không được công nhận phù hợp ISO 17025
  3. Phiếu kết quả kiểm nghiệm không phải bản chính hay chưa được công chứng
  4. Phiếu kiểm nghiệm đã hết thời hạn theo quy định pháp luật.
 3. Xử phạt từ 30 triệu đồng – 40 triệu đồng đối với hành vi sai phạm sau đây:
  1. Sản phẩm nhập khẩu thuộc diện tự công bố có ít nhất một trong các chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với quy định theo tiêu chuẩn pháp luật tương ứng hoặc mức công bố, mức ghi trên nhãn đối với những sản phẩm không có tự công bố.
  2. Nội dung về tự công bố không phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng theo quy định.
 4. Xử phạt từ 40 triệu đồng – 50 triệu đồng đối với hành vi sai phạm sau đây:
  1. Không tự công bố sản phẩm thực phẩm đối với trường hợp sản xuất/nhập khẩu sản phẩm thuộc diện tự công bố
  2. Tự công bố sản phẩm sai quy định đối với trường hợp sản phẩm thực phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố theo quy định của pháp luật.
 5. Ngoài hình thức xử phạt trên
  1. Tiến hành đình chỉ một phần/ toàn bộ hoạt động sản xuất, nhập khẩu thực phẩm từ 01 tháng – 03 tháng đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định tại khoản 3 và 4, điều 20 của Nghị định này.
  2. Buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm thực phẩm, buộc thay đổi mục đích sử dụng hay tái chế hoặc tiêu hủy đối với những sản phẩm vi phạm tương ứng theo quy định.

>> XEM NGAY:

Hướng dẫn tự công bố sản phẩm thực phẩm

Mọi thắc mắc về hình thức xử phạt vi phạm tự công bố sản phẩm doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với FOSI Hotline 0909 898 783 (Mr Hải) – (028) 6682 7330 – 0909 228 783 (Ms Ngân) để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể cách xử lý tất cả những vướng mắc gặp phải trong quá trình công bố sản phẩm.