phone.png

Hotline 24/7

0909 89 87 83

Quy định về mã số mã vạch mà doanh nghiệp nên biết

FOSI có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề liên quan tới “quy định về mã số mã vạch”, đúc kết từ rất nhiều vụ việc đăng ký mã số mã vạch cho quý doanh nghiệp mỗi năm. Chúng tôi xin chia sẻ một số hiểu biết – kinh nghiệm về vấn đề này đến với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

quy định về mã số mã vạch
Pháp luật có quy định gì về mã số mã vạch?

Quy định về sử dụng mã số mã vạch

Quy định về mã số mã vạch áp dụng bởi những văn bản luật sau đây:

 • Quyết định số 73/QĐ-TĐC của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc ban hàng ‘hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp mã số mã vạch’
 • Văn bản hợp nhất số 15/VBHN – BKHCN: Quyết định về việc ban hành ‘quy định đối với việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch’

Quy định về mã số mã vạch trong triển khai sử dụng

Sau khi được cấp mã doanh nghiệp, tổ chức hay doanh nghiệp thực hiện các việc sau:

 • Quy định mã số phân định vật phẩm, số phân định đối với tổ chức/địa điểm và lập những loại mã số mã vạch cho các vật phẩm, tổ chức / địa điểm của mình gửi danh mục Mã số thương phẩm toàn cầu GTIN & Mã số địa điểm toàn cầu GLN được sử dụng cho Tổng cục đo lường chất lượng để quản lý chung .
 • Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu dưới đây.
Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN
Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN – Theo Phu luc II MSMV

Liên hệ ngay FOSI để nhận được Bản đăng ký hay Phiếu đang ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN mới và chuẩn xác nhất. Hotline: 0909 898 783

Quy định về mã số mã vạch trong việc gắn, ghi MSMV

 • Việc gắn hoặc ghi MSMV trên vật phẩm, nhãn, bao bì hay phương tiện vận chuyển và trong những tài liệu liên quan kèm theo phải phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và quy định khác liên quan.

Quy định Mã số mã vạch về bảo đảm sự đơn của mã số và chất lượng mã vạch

 • Tổ chức, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về sự đơn nhất của mã số đăng ký sử dụng và của chất lượng mã vạch, tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế liên quan.
 • Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch phải có trách nhiệm thông báo thông tin mô tả đối tượng mang MSMV cho các tổ chức, cá nhân là đối tác và có liên quan.

Quy định về mã số mã vạch đối với ủy quyền và chuyển nhượng

 • Tổ chức, doanh nghiệp không được phép chuyển nhượng mã số mã vạch đã được cấp cho những tổ chức, doanh nghiệp khác.
 • Khi muốn ủy quyền cho cơ sở liên doanh hay gia công chế biến sản phẩm thực phẩm của mình sử dụng MSMV của mình để in trên sản phẩm liên doanh sản xuất hay theo hợp đồng gia công chế biến, Tổ chức, doanh nghiệp cần phải có văn bản ủy quyền. Văn bản ủy quyền có thể là: thư ủy quyền, hợp đồng sử dụng hay các hình thức ủy quyền khác có xác nhận của Tổng cục đo lường chất lượng.

Quy định về sử dụng mã số mã vạch nước ngoài

 • Tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam khi sử dụng những Mã nước ngoài để in trên sản phẩm của mình cần phải được cơ quan thẩm quyền của nước ngoài cấp hay được tổ chức, doanh nghiệp là chủ sở hữu của Mã nước ngoài ủy quyền sử dụng.
 • Đồng thời tổ chức, doanh nghiệp phải thông báo việc sử dụng Mã nước ngoài lên Tổng cục đo lường chất lượng bằng văn bản.

Quy định về mã số mã vạch đối với xử phạt vi phạm

 • Khi một tổ chức, doanh nghiệp được TCĐLCL cấp mã số mã vạch để sử dụng thì tổ chức, doanh nghiệp đó có nghĩa vụ sử dụng mã số mã vạch theo đúng quy định. Khi vi phạm quy định đó, Nhà nước sẽ áp dụng biện pháp xử phạt hành chính hay thu hồi mã số mã vạch đã cấp và tùy theo mức độ nghiêm trọng của vi phạm.

Trên đây là phần tư vấn của FOSI đối với quy định về sử dụng mã số mã vạch. Xin lưu ý là sau thời điểm khi chúng tôi viết bài này, luật pháp có thể đã có những thay đổi quy định liên quan, do vậy để được tư vấn trực tiếp và chính xác nhất về mọi vấn đề liên quan tới mã số mã vạch hãy nhanh chóng liên hệ đến FOSI Hotline: 0909 898 783 (Mr Hải) – (028) 6682 7330 – 0909 228 783 (Ms Ngân).

Để có thể thực hiện việc đăng ký mã số mã vạch thuận lợi – nhanh chóng – hiệu quả về chi phí, thời gian thì doanh nghiệp có thể lựa chọn sử dụng “dịch vụ đăng ký mã số mã vạch” chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.

>>>> XEM NGAY: Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch Nhanh Chóng – Uy tín – Chuyên Nghiệp

Tag: quy định về mã số mã vạch, quy định về mã vạch, quy định về mã vạch trên sản phẩm, quy định về sử dụng mã số mã vạch, quy định về quản lý mã số mã vạch