Công bố chất lượng sản phẩm là việc làm bắt buộc không thể thiếu của các doanh nghiệp khi muốn đưa sản phẩm lưu hành trên thị trường. Hãy cùng các chuyên gia của Fosi tìm hiểu quy định về công bố sản phẩm cũng như các thủ tục công bố sản phẩm ở bài viết sau đây nhé

Các hình thức công bố sản phẩm hiện nay

Quy định về công bố sản phẩm

Hiện nay có hai hình thức chính về công bố sản phẩm gồm tự công bố sản phẩm và đăng ký công bố sản phẩm tại cơ quan chức năng. 

Tự công bố sản phẩm 

Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có quyền tự công bố sản phẩm thực phẩm đối với các đối tượng dưới đây: 

 • Thực phẩm đã qua chế biến và bao gói sẵn.
 • Phụ gia của thực phẩm.
 • các chất hỗ trợ trong quá trình chế biến thực phẩm sạch. 
 • Dụng cụ chứa, đựng thực phẩm. 
 • Vật liệu bao gói tiếp xúc với thực phẩm. 

Công bố sản phẩm tại cơ quan chức năng 

Đây là hình thức bắt buộc accs doanh nghiệp có danh sách các sản phẩm sau đây phải đến cơ quan chức năng để thực hiện khai báo và xin cấp phép giấy. 

 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực dưỡng trong y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. 
 • sản phẩm dinh dưỡng sử dụng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. 
 • Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không nằm trong danh sách phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do bộ y tế quy định. 

⇒ Ngoài hai hình thức trên còn có sản phẩm được miễn thủ tục công bố sản phẩm bao gồm: 

 • Sản phẩm, nguyên vật liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất hàng gia công, hàng xuất khẩu. 
 • Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu phục vụ cho việc sản xuất nội bộ trong tổ chức, cá nhân không tiêu thụ hàng hóa tại thị trường trong nước. 

Quy định về công bố sản phẩm là gì?

Quy định về công bố sản phẩm là những nội dung pháp lý và thường xuyên được cập nhật mới mỗi ngày. Khi tiến hành công bố sản phẩm, tất cả các doanh nghiệp cần phải tuân thủ theo những quy định về công bố chất lượng sản phẩm theo luật pháp hiện hành, nếu doanh nghiệp nào không đáp ứng được thì sẽ mãi mãi không được cấp bản công bố.

Những quy định về công bố sản phẩm.

Quy định về công bố sản phẩm

Sau đây là một số vấn đề quan trọng mà các doanh nghiệp cần nắm rõ về quy định công bố sản phẩm của nhà nước ban hành để quá trình thực hiện diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ. 

Quy định về cơ quản lý danh mục công bố sản phẩm

Để loại trừ các loại hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và gây nguy hiểm cho người sử dụng, thì bắt buộc các doanh nghiệp đó phải công bố sản phẩm tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Do đó, tùy vào từng loại sản phẩm mà sẽ có từng cơ quản lý khác nhau, cụ thể như sau

 1. Nghị định 74/2018/NĐ-CP về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa do Chính Phủ quản lý. 
 2. Thông tư số 31/2017/TT-BYT đã ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc do Bộ Y tế quản lý và cấp phép. 
 3. Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn do Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý. 
 4. Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn do Bộ Giao thông Vận tải quản lý. 
 5. Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn do  Bộ thông tin và truyền thông quy định. 
 6. Thông tư số 13/VBHN-BCT  quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn do Bộ Công Thương quản lý. 
 7. Thông tư số 14/TT-BCA quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trực thuộc Bộ công an quản lý. 
 8. Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc thẩm quyền Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý. 

Quy định hồ sơ công bố sản phẩm gồm những gì? 

Quy định về công bố sản phẩm

Quy định công bố sản phẩm phải có đầy đủ các loại giấy tờ sau trong một bộ hồ sơ hoàn chỉnh.:  

 • Bản công bố sản phẩm theo mẫu. 
 • Giấy chứng nhận sản phẩm được tự do lưu hành hoặc giấy chứng nhận sản phẩm nhập khẩu, giấy chứng nhận của Bộ y tế có nội dung đảm bảo an toàn cho người sử dụng, cho phép được bán tự do trong thị trường của quốc gia xuất/nhập khẩu. 
 • Phiếu kiểm định an toàn thực phẩm có thời hạn 12 tháng tính từ ngày được cấp giấy cho đến ngày được công bố. 
 • Bản chính hoặc bản phô tô công chứng các bằng chứng khoa học chứng minh công dụng hay chứng minh thành phần cấu tạo của sản phẩm. 
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 
 • Hình ảnh sản phẩm/ hình ảnh nhãn sản phẩm hoặc nhãn phụ sản phẩm. 
 • Bản dịch có công chứng các tài liệu có nội dung không phải bằng tiếng Việt. 

Quy định về nộp hồ sơ công bố sản phẩm

Khi đăng ký công bố sản phẩm, các cá nhân, tổ chức cần xác định rõ sản phẩm nằm trong danh mục nào để gửi đến đúng cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

 1. Đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm sẽ nộp hồ sơ tại Bộ y tế. 
 2. Đối với các sản phẩm thực dưỡng sử dụng trong y học, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ đến 36 tháng tuổi và thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt sẽ nộp hồ cho cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân  dân tỉnh chỉ đạo. 

Quy định về thời hạn của giấy công bố sản phẩm

Các sản phẩm khi được công bố đều có thời hạn cấp phép theo quy định. Ngay sau khi hết thời hạn, nếu sản phẩm vẫn muốn tiếp tục lưu hành trên thị trường thì cần làm ngay thủ tục công bố lại từ đầu. Quy định cụ thể như sau

 • Thời hạn 5 năm đối với sản phẩm có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng HACCP, ISO 220000 và các chứng chỉ tương đương. 
 • Thời hạn 3 năm đối với những cơ sở không có các chứng chỉ nêu trên.

Quy định về thời gian thực thực hiện cấp giấy phép

Sau khi tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ. Trong khoảng thời gian từ 40 đến 45 ngày sẽ có giấy kết quả xác nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và kết quả sẽ được trả bằng hình thức online. 

Quy định về trình tự thực hiện thủ tục công bố sản phẩm 

Quy định về công bố sản phẩm

Theo quy định điều 8 của nghị định số 15/2018/NĐ-CP do chính phủ ban hành cũng nêu rõ các bước thực hiện quy định về công bố sản phẩm

 • Bước 1: Nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm tại cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc gửi qua đường bưu điện. 
 • Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định, xử lý hồ sơ và cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản sản phẩm theo mẫu. 
 • Bước 3: Trong trường hợp hồ sơ sai sót hay cần sửa đổi bổ sung hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận sẽ có công văn trả lại trong vòng 7 ngày. Sau 90 ngày kể từ ngày nhận được công văn của cơ quan chức năng, nếu doanh nghiệp không bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp đồng nghĩa với việc hồ sơ không có giá trị. 
 • Bước 4: Doanh nghiệp nộp đầy đủ lệ phí cho cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. 
 • Bước 5: Sau khi hoàn thành các bước trên, hồ sơ đã đạt tiêu chuẩn không cần chỉnh sửa hay bổ sung. Cơ quan chức năng có trách nhiệm công bố sản phẩm lên trang thông tin điện tử. 

Lưu ý: Trong quy định còn nêu rõ nếu cá nhân tổ chức muốn thay đổi tên sản phẩm, xuất xứ hay thành phần thì bắt buộc phải công bố lại sản phẩm. Đối với các trường hợp thay đổi khác cần gửi văn bản cho cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ. 

Những lợi ích doanh nghiệp nhận được khi thực hiện quy định về công bố sản phẩm

Quy định về công bố sản phẩm

Khi thực hiện những quy định về công bố sản phẩm theo đúng pháp luật, doanh nghiệp sẽ có được nhiều lợi ích trong sản xuất kinh doanh. 

Lợi ích kinh doanh đầu tiên phải kể đến khi công bố sản phẩm là giúp cho hàng hóa được lưu thông một cách dễ dàng. Thứ hai là làm tăng độ tin cậy của khách hàng đối với sản phẩm đó, đồng thời nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Đây được coi như điều kiện để tăng doanh số bán hàng và nâng cao lợi nhuận. 

Lợi ích tiếp theo không thể nhắc tới đó là khi công bố sản phẩm ra thị trường đó cũng là một cách chứng minh sản phẩm đã đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Từ đó, lợi thế cạnh tranh với đối thủ của mình sẽ tốt hơn. Mặt khác, khi có đoàn kiểm tra đột xuất thì doanh nghiệp không bị phạt. 

Ngoài ra, doanh nghiệp công bố chất lượng sản phẩm cũng là một hình thức để kiểm soát quá trình sản xuất, ổn định chất lượng và giảm tỷ lệ sản phẩm bị lỗi, tránh lãng phí. 

Dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm uy tín 

Không phải doanh nghiệp nào cũng có một đội ngũ am hiểu tường tận để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công bố. Hiểu được sự khó khăn đó của rất nhiều doanh nghiệp, Fosi đã thành lập một đội ngũ tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm, chuyên hỗ trợ và xử lý mọi vấn đề liên quan đến công bố sản phẩm. 

Quy định về công bố sản phẩm

=> Fosi là một trong những đơn vị đi đầu về lĩnh vực công bố sản phẩm và đã có thời gian hoạt động hơn 10 năm kinh nghiệm. Đến với Fosi bạn không cần lo lắng về vấn đề gì cả vì luôn có một đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ bạn cùng với luật sư giàu kinh nghiệm có chuyên môn cao. Bên cạnh đó, mức chi phí tại Fosi vô cùng hợp lý và không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào. Bài viết trên đây, Fosi đã chia sẻ cho quý bạn đọc tất tần tật quy định về công bố sản phẩm.  Nếu có bất cứ vấn đề gì không hiểu hay cần hỗ trợ làm giấy tờ, thủ tục pháp lý, hãy liên hệ ngay hotline: 0918.828.875 để được tư vấn sớm nhất nhé!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn