Hotline: 0909.89.87.83

Tư vấn

Miễn phí

Hoàn thành

10.000+ hồ sơ

Dịch vụ

Hậu mãi

Những nhóm thực phẩm có nguy cơ cao cần phải quản lý chặt

Theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT đã đưa ra “10 nhóm thực phẩm có nguy cơ cao cần phải quản lý chặt trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.

Những nhóm thực phẩm có nguy cơ cao cần phải quản lý chặt
Những nhóm thực phẩm có nguy cơ cao cần quản lý chặt

10 nhóm thực phẩm có nguy cơ cao cần phải quản lý chặt chẽ:

10 nhóm thực phẩm có nguy cơ cao

Trên đây là “10 nhóm thực phẩm có nguy cơ cao cần phải quản lý chặt chẽ” trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm mà cơ quan nhà nước thẩm quyền đang giám sát chặt chẽ và doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng cần quan tâm.

XEM NGAY:

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho dịch vụ ăn uống
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất bánh kẹo
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất nước giải khát
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai