Hotline: 0909.89.87.83

Tư vấn

Miễn phí

Hoàn thành

10.000+ hồ sơ

Dịch vụ

Hậu mãi

Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm theo Luật ATTP

Không phải chúng ta ai cũng nắm rõ những nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm đặc biệt trước sự xâm nhập của những mặt hàng thực phẩm không rõ nguyên gốc và gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe bạn và gia đình. Việc nắm được những nguyên tắc an toàn thực phẩm là tấm lá chắn hữu hiệu giúp gia đình và chúng ta luôn khỏe mạnh.

Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm
Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm

Điều 3 Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định những nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm như sau:

  1. Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của tất cả tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm.
  2. Sản xuất kinh doanh thực phẩm là một trong những hoạt động có điều kiện; tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm phải chịu toàn bộ trách nhiệm về an toàn đối với những thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh.
  3. Quản lý an toàn thực phẩm phải dựa trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và quy định do cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền ban hành, tiêu chuẩn do tổ chức cá nhân sản xuất công bố áp dụng.
  4. Quản lý an toàn thực phẩm phải thực hiện trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm dựa trên cơ sở phân tích những nguy cơ đối với an toàn thực phẩm.
  5. Quản lý an toàn thực phẩm phải đảm bảo phân công và phân cấp rõ ràng, phối hợp liên ngành.
  6. Quản lý an toàn thực phẩm phải đáp ứng những yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Trên đây là những thông tin tham khảo về 6 nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm, nếu quý khách có thắc mắc gì về vấn đề an toàn thực phẩm như: pháp lý, hồ sơ, thủ tục kiểm nghiệm, công bố hợp quy, chứng nhận an toàn thực phẩm, ISO, HACCP, thì hãy liên hệ cho FOSI theo Hotline 0909 898 783 (Mr Hải) – (028) 6682 7330 – 0909 228 783 (Ms Ngân) để được tư vấn chi tiết nhất.