Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều về nhãn hàng hóa của Nghị định số 43/2017/nđ-cp ngày 14/ 4/2017. Theo đó Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

——————————————————

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết về nhãn hàng hóa

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết về nhãn hàng hóa

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết về nhãn hàng hóa

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết về nhãn hàng hóa

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết về nhãn hàng hóa

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết về nhãn hàng hóa

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết về nhãn hàng hóa

tag: nghị định số 43/2017/NĐ-CP, nghị định 43,thông tư quy định về nhãn hàng hóa 

Dịch vụ thực phẩm

Tư vấn ATTP: 0918 828 875
Tư vấn giấy phép thực phẩm
Tư vấn CBSP: 0909 898 783
Tư vấn giấy phép thực phẩm
Hoặc

Hãy để lại thông tin của bạn
và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay

Bình luận