Hotline: 0909.89.87.83

Tư vấn

Miễn phí

Hoàn thành

10.000+ hồ sơ

Dịch vụ

Hậu mãi

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 12/2021/TT-BYT VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 46/2017/QĐ-BYT

Ngày 06/09/2021 Bộ Y Tế ban hành thông tư số 12/2021/TT-BYT về việc bãi bỏ một số điều của quyết định số 46/2017/QĐ-BYT. Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2021. Để làm rõ một số quy định thay đổi về quy định trên FOSI (INTERNATIONAL FOOD SERVICES) – Một đơn vị tư vấn uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn Thực phẩm tại Việt Nam gửi đến quý vị thông tin sửa đổi liên quan đến lĩnh vực An toàn thực phẩm như sau:

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ MỘT PHẦN

TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG BÃI BỎ
Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”.

Các nội dung thuộc Quy định ban hành kèm theo Quyết định, cụ thể như sau:

– Phần 2. Giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm.

–  Phần 3. Giới hạn tối đa độc tố vi nấm trong thực phẩm.

– Phần 4. Quy định vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm:

+ Mục 4.1. Quy định giới hạn an toàn tối đa kim loại nặng thôi nhiễm từ dụng cụ chứa đựng thực phẩm bằng gốm và thủy tinh.

+ Mục 4.2. Quy định giới hạn an toàn tối đa kim loại nặng thôi nhiễm từ dụng cụ chứa đựng thực phẩm bằng thủy tinh có lòng sâu.

+ Mục 4.3. Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm từ hợp kim chế tạo đồ hộp (không kể loại thực phẩm khô, dầu mỡ).

+ Mục 4.4. Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm từ nhựa tổng hợp.

– Phần 5. Giới hạn tối đa kim loại trong thực phẩm.

– Phần 6. Giới hạn vi sinh trong thực phẩm:

+ Mục 6.1. Giới hạn cho phép vi sinh vật trong sữa và sản phẩm sữa.

+ Mục 6.2. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong thịt và sản phẩm thịt.

+ Mục 6.3. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật cá và thủy sản.

+ Mục 6.4. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong trứng và sản phẩm trứng.

+ Mục 6.6. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong rau, quả và sản phẩm rau, quả.

+ Mục 6.7. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong nước khoáng và nước giải khát đóng chai.

+ Mục 6.9. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong thức ăn đặc biệt.

+ Mục 6.10. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong kem và nước đá.

– Phần 8. Giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm./.

Như vậy hiện nay quyết định số 46/2017/QĐ-BYT chỉ còn hiệu lực đối với các mục:

+ 6.5. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc.

+ 6.8. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong gia vị và nước chấm.

+ 6.11. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong đồ hộp.

+ 6.12. Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong dầu, mỡ.

Căn cứ hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm ngày 02 tháng 01 năm 2019 tại văn bản số 03/ATTP-KN về việc hướng dẫn áp dụng các văn bản liên quan đến chỉ tiêu an toàn thực phẩm trong đó có các chỉ tiêu vi sinh vật, Kim loại nặng, Độc tố tuân thủ theo các quy định dựa theo nguyên tắc:

  1. Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam: QCVN 8-3:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.
  2. Theo Thông tư của các Bộ, Ngành
  3. Các Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với các sản phẩm thực phẩm là đặc sản, truyền thống sản xuất tại địa phương đó.
  4. Trong trường hợp chưa có các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam; Thông tư của các Bộ, Ngành; Các Quy chuẩn kỹ thuật địa phươngđề nghị áp dụng theo thứ tự ưu tiên:

– Tiêu chuẩn Quốc gia.

– Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex); Tiêu chuẩn khu vực; tiêu chuẩn nước ngoài;

– Tiêu chuẩn sản phẩm của nhà sản xuất do nhà sản xuất tự xây dựng trong đó có các chỉ tiêu an toàn thực phẩm dựa trên các quy định trên.

FOSI cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong các Dịch vụ TƯ VẤN uy tín và chuyên nghiệp