Hotline: 0909.89.87.83

Tư vấn

Miễn phí

Hoàn thành

10.000+ hồ sơ

Dịch vụ

Hậu mãi

Hướng dẫn bổ sung GMP đối với Thực Phẩm Chức Năng

Căn cứ vào điểm d khoản 1; điểm đ khoản 2 Điều 7 và khoản 3 Điều 28 của Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02.02.2018 của Chính Phủ quy định chi tiết về thực hiện một số điều Luật An toàn thực phẩm.

Hướng dẫn bổ sung GMP đối với Thực Phẩm Chức Năng
Doanh nghiệp thực hiện Hồ sơ Công Bố Thực Phẩm Chức Năng bắt buộc phải có GMP

Có quy định mới đối với thực phẩm chức năng (thực phẩm bảo vệ sức khỏe) như sau

1/ Đối với thực phẩm chức năng sản xuất trong nước đã cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP hoặc Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm vẫn còn hiệu lực:

 • Sản phẩm sản xuất trước ngày 01.07.2019 được lưu thông đến hết hạn sử dụng của sản phẩm;
 • Sau ngày 01.07.2019; tổ chức, cá nhân cần bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (gọi tắt là giấy chứng nhận GMP) của nhà sản xuất vào hồ sơ, và thông báo về Cục ATTP trước khi sản xuất, cụ thể như sau:
  • Trường hợp tổ chức và cá nhân không thay đổi nhà sản xuất: thông báo (có nội dung thay đổi nhà sản xuất, cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo bộ hồ sơ công bố đã được cấp) kèm theo chứng nhận GMP của nhà sản xuất.
  • Trường hợp tổ chức cá nhân thay đổi nhà sản xuất: thông báo (có nội dung thay đổi nhà sản xuất, và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố sản phẩm đã được cấp) kèm theo chứng nhận GMP của nhà sản xuất mới, và hợp đồng thuê gia công với nhà sản xuất mới, tiêu chuẩn sản phẩm của nhà sản xuất mới (Chỉ áp dụng đối với trường hợp đã cấp Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02.02.2018 của Chính Phủ).

2/ Đối với thực phẩm chức năng đã được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP hoặc Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm còn hiệu lực:

 • Sản phẩm sản xuất trước ngày 01.07.2019 được lưu thông đến hết hạn sử dụng của sản phẩm;
 • Sản phẩm sản xuất sau ngày 01.07.2019 tổ chức, cá nhân phải bổ sung giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất vào hồ sơ, và thông báo về Cục ATTP trước khi nhập khẩu, sản xuất cụ thể như sau:
  • Trường hợp cá nhân tổ chức không thay đổi nhà sản xuất: thông báo (có nội dung bổ sung chứng nhận GMP, và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ đã được cấp) kèm theo chứng nhận GMP của nhà sản xuất.
  • Trường hợp tổ chức và cá nhân thay đổi nhà sản xuất (Không thay đổi xuất xứ): thông báo (có nội dung thay đổi nhà sản xuất, và cam kết sản phẩm được sản xuất theo đúng hồ sơ đã được cấp) kèm theo chứng nhận GMP của nhà sản xuất mới,…

Và nhiều thay đổi khác.

>> Cơ sở, doanh nghiệp bấm vào tải về để tìm hiểu thêm: Chi tiết Tại Đây

Nếu quý doanh nghiệp đang thực hiện Hồ sơ Công bố thực phẩm chức năng và cần bổ sung GMP, nhưng chưa biết thực hiện như thế nào hoặc đang gặp phải những vướng mắc chưa giải quyết được, hãy liên hệ ngay đến FOSI Hotline 0909 898 783 (Mr Hải) – (028) 6682 7330 – 0909 228 783 (Ms Ngân) để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết nhất.