Hotline: 0909.89.87.83

Tư vấn

Miễn phí

Hoàn thành

10.000+ hồ sơ

Dịch vụ

Hậu mãi

Hộ kinh doanh không cần xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (HKD thuộc QL bộ công thương)?

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện “cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP”, trong đó có đề cập đến Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.

Hộ kinh doanh không cần xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (HKD thuộc QL bộ công thương)?
Hộ kinh doanh thuộc quản lý Bộ Công Thương có phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm không?

Sau khi nghị định được ban hành ngày 02.02.2018, Bộ Công Thương đã ra công văn hướng dẫn triển khai thực hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP nhưng vẫn còn một số thắc mắc tồn đọng. Nhiều tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm cũng hoang mang không biết rằng mình có thuộc dạng miễn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Do đó, vào ngày 20.04.2018, Bộ Công Thương tiếp tục có công văn 3109/BCT-KHCN để bổ sung hướng dẫn đến cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ như sau:

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 4 của Luật Doanh Nghiệp; khái niệm “kinh doanh” được hiểu “là việc thực hiện liên tục một hay một số hay tất cả công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm thực phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi” . Do đó sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ là công đoạn trong hoạt động kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.

Khoản 10 Điều 3, Khoản 1 Điều 12 của Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc vào diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải tuân thủ mọi điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm quy định tại Khoản 1 Điều 22 của Luật an toàn thực phẩm.

Vì vậy, theo công văn này, hộ kinh doanh đang sản xuất kinh doanh những sản phẩm thuộc sự quản lý của Bộ Công Thương không cần xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, chỉ cần tuân thủ các điều kiện bảo đảm ATTP và công bố sản phẩm trước khi tiêu thụ trên thị trường.

Bản đầy đủ của Công văn số 3109/BCT-KHCN

>>> Click tải về

Nếu bạn có thắc mắc gì liên quan đến xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hay Công bố sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại Hotline 0909 898 783 (Mr Hải) – (028) 6682 7330 – 0909 228 783 (Ms Ngân), các Chuyên gia an toàn thực phẩm sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn.