phone.png

Hotline 24/7

0909 89 87 83

Hệ thống quản lý chất lượng

Tiến hành quản lý chất lượng sản phẩm là việc làm hoàn toàn cần thiết và quyết định đến sự sống còn của mỗi doanh nghiệp, bởi chất lượng sản phẩm không thể tự nhiên mà tốt.

Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng thành công, giúp doanh nghiệp:

  • Nâng cao sự thoả mãn của khách hàng
  • Tuyền đạt sự sẵn sàng để tạo ra những kết quả nhất quán
  • Ngăn ngừa sai sót, giảm chi phí
  • Đảm bảo các quy trình được xác định, kiểm soát
  • Liên tục cải tiến theo các yêu cầu của doanh nghiệp.

Để giúp các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm luôn phát triển tốt, FOSI sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống chất lượng phổ biến nhất được nhiều doanh nghiệp áp dụng theo những tiêu chuẩn sau:

  • ISO 22000
  • HACCP
  • GMP

Tùy vào mỗi loại hình sản xuất, kinh doanh mà doanh nghiệp cần áp dụng những tiêu chuẩn phù hợp.