phone.png

Hotline 24/7

0909 89 87 83

Các dịch vụ khác của Fosi

Để hỗ trợ tốt cho các hoạt động: nghiên cứu và phát triển sản phẩm, kiểm nghiệm thực phầm, công bố sản phẩm, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, HACCP, ISO, đăng ký doanh nghiệp, …. FOSI sẵn sàng tư vấn và cung cấp thêm một số dịch vụ sau: