Nghiên cứu sản phẩm

 • Hoàn thiện sản phẩm hiện có
 • Phát triển hương vị – công nghệ thực phẩm mới
 • Chuyển giao công nghệ sản xuất thực phẩm hoàn hảo
Xem ngay

Kiểm nghiệm thực phẩm

 • Kiểm nghiệm nguyên liệu
 • Kiểm nghiệm bán thành phẩm & thành phẩm
 • Kiểm nghiệm thực phẩm nhập khẩu & sản xuất trong nước
Xem ngay

Đăng ký doanh nghiệp

giấy phép kinh doanh
 • Đăng ký giấy phép kinh doanh
 • Thay đổi giấy phép kinh doanh
 • Đăng ký thành lập công ty & văn phòng đại diện
Xem ngay

Giấy chứng nhận VSATTP

giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Đăng ký chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm
 • Tư vấn pháp lý, điều kiện, hồ sơ, thủ tục, sức khỏe…
 • TV lắp đặt cơ sở, nhà xưởng, bếp ăn, tiếp đoàn thanh tra.
Xem ngay

Công bố thực phẩm

 • Hướng dẫn công bố
 • Tự công bố thực phẩm thường
 • Đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng
Đọc thêm

Công bố mỹ phẩm

 • Điều kiện kinh doanh mỹ phẩm
 • Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
 • Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước
Đọc thêm

Giấy phép kinh doanh rượu

Giấy phép kinh doanh rượu
 • Giấy phép sản xuất rượu thủ công
 • Giấy phép bán lẻ & bán buôn rượu
 • Giấy phép phân phối & nhập khẩu rượu
Xem ngay

Giấy phép quảng cáo

Giấy phép quảng cáo
 • Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
 • Quảng cáo thực phẩm chức năng
 • Quảng cáo biển hiệu, ngoài trời, internet
Xem ngay

Mã số mã vạch

Mã số mã vạch
 • Tư vấn đăng ký ban đầu
 • Đóng phí duy trì – hướng dẫn sử dụng
 • Hướng dẫn cách tính mã số mã vạch
Đọc thêm

Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ
 • Đăng ký logo
 • Đăng ký nhãn hiệu – thương hiệu
 • Đăng ký bảo hộ quyền tác giả
Đọc thêm

Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng
 • Chứng nhận HACCP
 • Chứng nhận ISO 22 000
 • Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt GMP
Xem ngay

Dịch vụ khác

 • Dịch thuật
 • Gia công
 • Thủ tục nhập khẩu thực phẩm, …
Xem ngay

24 Hour

CALLOUT

Gọi ngay: 0909 8980783