Các cơ sở sản xuất kinh doanh “nhỏ lẻ” muốn hoạt động sản xuất và mua bán cũng phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện quy định tại Điều 22 Luật an toàn thực phẩm. Cụ thể như sau:

Cơ sở sản xuất kinh doanh NHỎ LẺ cần phải đáp ứng điều kiện nào không?
Cơ sở sản xuất kinh doanh NHỎ LẺ cần phải đáp ứng điều kiện nào không?
  1. Có khoảng cách an toàn đối với mọi nguồn gây độc hại và nguồn gây ô nhiễm;
  2. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật để phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
  3. Có trang thiết bị phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm không gây ra độc hại, gây ô nhiễm cho thực phẩm;
  4. Sử dụng nguyên liệu, hóa chất và các phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ vật liệu bao gói hay chứa đựng thực phẩm trong sơ chế và chế biến, bảo quản thực phẩm;
  5. Tuân thủ quy định về sức khỏe cũng như kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia vào sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
  6. Thu gom, xử lý các chất thải theo đúng mọi quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
  7. Duy trì điều kiện bảo đảm ATTP và lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán đảm bảo truy xuất được nguồn gốc thực phẩm.

Trách nhiệm quy định những điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ sẽ do:

  • Bộ trưởng Bộ Y tế; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Bộ trưởng Bộ Công thương sẽ ban hành những quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định cụ thể về điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc các lĩnh vực được phân công quản lý.
  • Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương, và quy định cụ thể điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ đối với các thực phẩm đặc thù trên địa bàn tỉnh.

Nếu bạn có vấn đề gì thắc mắc hay muốn biết chắc chắn cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm của mình có phải xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hay không? Hay cần tư vấn những vấn đề liên quan đến các thủ tục xin cấp giấy an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm và công bố thực phẩm, vui lòng liên hệ đến FOSI Hotline: 0918 828 875 (Mr Mạnh) – (028) 6682 7330 – 0909 228 783 (Ms Ngân) để được giải đáp và hỗ trợ tốt nhât.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn