HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 12/2021/TT-BYT VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 46/2017/QĐ-BYT

Ngày 06/09/2021 Bộ Y Tế ban hành thông tư số 12/2021/TT-BYT về việc bãi bỏ một số điều của quyết định số 46/2017/QĐ-BYT. Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2021. Để làm rõ một số quy

Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp đơn vị hành chính và thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP.HCM

Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp đơn vị hành chính và thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP.HCM

Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 60 ngày, kể từ ngày Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 có hiệu