Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất nước đá

Cấp chứng nhận giấy ATTP sản xuất nước đá – Cần lưu ý những gì? Rủi ro?

Những điều mà doanh nghiệp cần nắm bắt đối với nước đá? Nước đá là một loại thực phẩm dùng ngay rất phổ biến được hầu hết người tiêu dùng yêu thích và sử dụng hàng ngày. Dùng các loại nước giải

cơ sở sản xuất rượu thủ công

Xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất rượu thủ công ở đâu?

Giấy ATTP sản xuất rượu là một ngành nghề có điều kiện, có hai hình thức sản xuất là sản xuất rượu công nghiệp và sản xuất rượu thủ công. Trong đó, sản xuất rượu thủ công là hình thức chủ yếu và