Hotline: 0909.89.87.83

Tư vấn

Miễn phí

Hoàn thành

10.000+ hồ sơ

Dịch vụ

Hậu mãi

Ban Quản lý An toàn thực phẩm cấp giấy Chứng nhận VSATTP

Bắt đầu từ ngày 22.05.2017, thì tất cả những nhu cầu về xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm đều được chuyển về Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Được sự thống nhất bàn giao mọi thủ tục hành chính giữa Sở có liên quan như: Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, và có sự chứng kiến của Sở Tư pháp. Kể từ ngày 22.05.2017 Ban Quản lý An toàn thực phẩm Tp Hồ Chính Minh chính thức đi vào hoạt động, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và các thủ tục hành chính.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm
Ban Quản lý An toàn thực phẩm Tp Hồ Chí Minh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận VSATTP Kể từ ngày 22.05.2017

Các danh mục trong thủ tục hành chính về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh

 • Cấp mới: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm theo Thông tư 26/2012/TT-BYT (Lĩnh vực Y tế>).
 • Cấp đổi: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm (Lĩnh vực Y tế).
 • Cấp mới: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo Thông tư 47/2014/TT-BYT(Lĩnh vực Y tế).
 • Cấp đổi: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT (Lĩnh vực Y tế).
 • Cấp, cấp lại: Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh, và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực) theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT (Lĩnh vực Công thương).
 • Cấp lại: Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm (Trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hay một phần, bị rách, nát hay bị cháy hay do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hay người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý, và toàn bộ mặt hàng kinh doanh) theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT (Lĩnh vực Công thương).
 • Cấp, cấp lại: Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm (Trường hợp cấp lại do các cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, và thay đổi bổ sung quy trình sản xuất, khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực) theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT (Lĩnh vực Công thương).
 • Cấp lại: Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (Trường hợp bị mất; bị tiêu hủy toàn bộ hay một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy hay do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hay người được ủy quyền, địa chỉ mà không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT (Lĩnh vực Công thương).
 • Cấp: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT (Lĩnh vực Nông nghiệp).
 • Cấp lại: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp cấp lại khi Giấy chứng nhận ATTP hết hiệu lực) theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT (Lĩnh vực Nông nghiệp).
 • Cấp lại đối với trường hợp: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP vẫn còn hiệu lực nhưng bị hỏng, bị mất, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thêm thông tin trên Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT (Lĩnh vực Nông nghiệp).

Mọi thắc mắc về những vấn đề liên quan đến “xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm” tại Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, hãy liên hệ ngay với FOSI Hotline: 0918 828 875 (Mr Mạnh) – (028) 6682 7330 – 0909 228 783 (Ms Ngân) để được tư vấn, cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.